Menú Principal

Política ambiental

VERSA Asesores comprométese a:

  1. Incorporar a súa xestión diaria determinadas actuacións que axuden a mellorar de maneira continua o comportamento ambiental garantindo un desenvolvemento sostible do noso entorno mediante a implantación e mantenemento dun Sistema de Xestión Ambiental e do cumplimento de esta política Ambiental.
  2. Cumprir con tódala legislación vixente en materia Ambiental. Non só comprometémonos a cumprir aqueles requisitos relacionados ca prevención da contaminación, a mellora continua ou o cumprimento da lexislación, sinon tamén tódolos aqueles requisitos que a organización suscriba.
  3. Establecer, manter, revisar e modificar os obxetivos e metas ambientais coa finalidade de mellorar continuamente o comportamento ambiental da empresa.
  4. Asegurar a posta en marcha das mellores prácticas ambientais nas operacións internas para previr os posibles efectos negativos da nosa actuación.
  5. Formar, sensibilizar e involucrar en materia ambiental ao persoal, atendiendo ao seu nivel de responsabilidade e actividade desenvolvida, proporcionándolle os conocimentos precisos que permitan a implantación e a observancia de boas prácticas ambientales. É preciso involucrar a todo noso equipo humano na mellora continua da calidade ambiental.
  6. Realizar revisións ambientais regulares do Sistema de Xestión Ambiental e do noso comportamento respecto os obxetivos e metas establecidos para asegurar a súa adecuación e eficacia continuadas.
  7. Dedicar os medios máis apropiados para buscar unha solución as necesidades ambientais de tódolos nosos clientes a través da formación ofrecida.
  8. Colaborar con entidades públicas e privadas para favorecer a preservación do medio ambiente.

Santiago de Compostela a 6 de Marzo de 2008

A Xerencia

Pé de páxina

Outros