Menú Principal

Contacto

Podes poñerte en contacto con nós nos seguintes sitios:

  • info@versasl.com
  • Tlf.: 981 534 619
  • Fax: 881 168 288
  • Centro de Negocios Costa Vella, 15707 Santiago de Compostela

Ou mediante o formulario:

[Obrigatorio] Campos Obrigatorios

Según a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, VERSA Asesores informao de que os datos personales que proporcione serán incorporados a un ficheiro, do cal é titular e cuxa finalidade é manter relacións comerciais ou contractuais coa empresa, tratamento que autoriza. VERSA Asesores reconocelle a posibilidade de exercitar de forma gratuita os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ó Responsable de Seguridade que poderá ser presentado directamente no domicilio da empresa ou remitido por correo certificado a VERSA Asesores (Centro de Negocios Costa Vella, 15707 Santiago de Compostela). Asimesmo o interesado autoriza a VERSA Asesores para que os seus datos sexan utilizados co obxeto de realizarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa que poderán realizarse por calqueira medio, incluido o correo electrónico.

Pé de páxina

Outros